УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: инж. Иво Царев - Председател

Членове: Светлин Гачилов, Тодор Петков, Тодор Пищалов, инж. Асен Карабов, Албена Калканова, Минчо Ескеджиев

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: Софка Трампова - Председател

Членове: Тихомир Ризов, Недялка Камбарева